Logo

"Stichting Vriendenkring Ons Deurne"

GoudenHelm
Ontwerp: Piet Lammers
Aanmelden kandidaten GH-speld


Aanmelden kandidaten voor Gouden Helmspeld

Terug / Home
Voor de negentiende keer zal op woensdag 1 november 2017  tijdens de Ons Deurne-avond in Zalen Van Bussel de Gouden Helmspeld worden uitgereikt aan een inwoner van de gemeente Deurne, die zich als vrijwilliger verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.
Op de website www.onsdeurne-vk.nl kunt u nalezen welke vrijwilligers de afgelopen jaren onderscheiden zijn en waarvoor ze de GH-speld hebben ontvangen.
De Vriendenkring ‘Ons Deurne’ die de uitreiking organiseert, richt zich bewust op mensen die nog niet door gemeentelijke of koninklijke onderscheiding voor het voetlicht kwamen.
De gemeente Deurne kent honderden mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap. Mensen die dit al langere tijd doen kunnen voorgedragen worden. Iedereen kan een persoon voordragen.

Een onafhankelijke jury kent - na weging van alle genoemde vrijwilligersactiviteiten - de onderscheiding toe.
De winnaar ontvangt naast de Gouden Helmspeld ook een cheque van 750 euro die hij/zij voor een goed doel binnen de gemeente Deurne mag besteden. Het bedrag is beschikbaar gesteld door Rabobank Peelland Zuid.

Kandidaten kunnen vanaf heden tot 1 oktober worden aangemeld bij het bestuur van de Vriendenkring Ons Deurne, via E-mail
mail@onsdeurne-vk.nl
of p.a. Peelklamp 22, 5751 RC Deurne, telefoon 0493-31 66 73
of p.a. Hoge Zijdeweg 43,5756 BR Vlierden, telefoon 0493-31 40 70
Ook kunt u daar terecht als u meer informatie wilt hebben.

Voor informatie over de Gouden Helmspeld, klik op:

Wilt u zien wie reeds een GH-speld heeft ontvangen en waarvoor, klik op:


GoudenHelm GoudenHelm