Logo

"Stichting Vriendenkring Ons Deurne"

GoudenHelm
Ontwerp: Piet Lammers
Dragers Helmspeld


Welkom bij Ons Deurne
Over Ons Deurne
Leden
Activiteiten voor Leden
Gouden Helmspeld
Dragers Helmspeld
Projecten
Contact


Klik voor meer informatie op de naam van de Drager Gouden Helmspeld
Teksten zijn geput uit artikelen in het “Weekblad voor Deurne” (I: www.weekbladvoordeurne.nl)
en “De Peelbode” (T: 0492-338 420)
De foto’s zijn bereidwillig ter beschikking gesteld door “Weekblad voor Deune/Peelbelang”.
Fotografen: Hein van Bakel, Marius van Deursen, Adje Stevens.
1999 Wim Peters, Vlierden
2010 Wiel Beurskens, Neerkant
2000 Annemieke Benneker-Hullegie, Walsberg 2011 Truus Louwers-van Leeuwen, Helenaveen
2001 Martien Seijkens, Liessel 2012 Gerrit Coopmans, Centrum
2002 Tinus Verberne, Vlierden 2013 Piet Hack, Liessel
2003 Maria Goossens-Urlings, St.Jozefparochie 2014 Marian Bronstein, Zeilberg
2004 Cor Burgmans-Verhoeven, Koolhof 2015 Piet Driessen, Koolhof
2005 Marianne van den Einden, Centrum 2016 Noud Kuijpers, Liessel
2006 Henk van Mullekom, Koolhof 2017 Betsie Jagers–Kuijpers, Centrum
2007 Wim Verhoeven, St.Jozefparochie
2008 Mariet van de Laak–Leenders, Walsberg
2009 Nelleke van Gog, St.Jozefparochie


1999 Wim Peters, Vlierden


Voor de 1e keer werd tijdens de “Internationale Vrijwilligersdag” de Gouden Helmspeld uitgereikt. Die eer was toebedeeld aan Wim Peters uit Vlierden.
Hij werd lid van de “Handboogvereniging Rozengracht”.
Na 1 jaar werd hij voorzitter en onder zijn leiding werd een nieuwe accommodatie gerealiseerd. In 1984 was hij Prins Carnaval van de “Dors(t)vlegels” voor welke vereniging hij hand- en spandiensten verrichtte.
Bij de “Fanfare Wilhelmina” was hij voorzitter van de activiteitencommissie. Wim was 30 jaar tuin- en klusjesman van “De Vliert”, dagopvang voor gehandicapten. En ook de tuin van de Pastorie wordt door hem onderhouden.
WimPeters

2000 Annemieke Benneker-Hullegie, Deurne-Walsberg

Annemieke was voorzitter van het Vrouwengilde, coördinator van het “Prinses Beatrix fonds” voor Deurne, Bakel en Milheze.
Verder was zij betrokken bij de oprichting van “Literair Café de Kleine Phoenix”, lid van de “Vrienden van Wik”, en voorzitter van de “Landelijke Organisatie van Bejaardenbelangen”, afdeling Brabant en lid van het bestuur van de “Landelijke Organisatie van Cliëntenraden”.
Daarnaast was Annmieke ook dirigent van het “Bejaardenkoor Nieuwenhof”, lid van het “Kerkkoor Walsberg” en was actief in het Pastorale werk in Deurne. Verder verzorgde zij het typewerk voor het parochieblad “Onder Ons” en voor het clubblad van de hockeyclub.
En organiseerde zij ook nog tennismorgens voor vrouwen.
AnnemiekeBenneker
Naar Boven 2001 Martien Seijkens, Liessel

In het kader van het “Internationale Jaar van de Vrijwilliger” kreeg Martien, tijdens de afsluiting van de ZAP-week, de Gouden Helmspeld  opgespeld.
Hij is actief voor “Jong Nederland”, voor jongerensoos “Den Instuif”, voor de jaarlijkse Triathlon, de Dorpszeskamp en voor “50 jaar bevrijding Liessel”.
Hij is medeoprichter van “Volleybalclub Livoc”.
In de kerk is hij misdienaar en koster.
Martien is ook nog invallend beheerder van “De Kastanje”.
MartienSeijkens

2002 Tinus Verberne, Vlierden

Tinus is 37 jaar tamboer-maitre geweest van “Fanfare Wilhelmina” en was altijd present bij acties van de fanfare.
Hij was mede initiatiefnemer voor de levende Kerststal en hij verzorgt het kerkhof van de St. Willibrorduskerk.
Tinus nam ook het voortouw voor het kruis aan de Vlierdensweg.
Hij is trouw lid van de handboogvereniging en ook daar tekent hij voor het onderhoud.
Hij is mede initiatiefnemer van de jeu de boules baan en regelt bij de KBO het koersballen. Tinus zwaaide 20 jaar lang de dorsvlegel voor de “Carnavalsvereniging De Dorsvlegels”.
En je ziet hem regelmatig in het dorp lopen met een collectebus van een liefdadige instelling.
TinusVerberne
Naar Boven
2003 Maria Goossens-Urlings, Deurne-St. Jozefparochie

Maria is bijna 25 jaar vrijwilligster bij “Bejaardenhuis De Nieuwenhof”.
Zij helpt bij het jaarlijks tuinfeest en het Sinterklaasfeest en bij het bakken van pannenkoeken en poffertjes.
Maria waste jarenlang de voetbalshirtjes van de jeugd en de veteranen van sportvereniging Deurne en “Carnavalsvereniging De Peelstrekels” kon ook altijd een beroep op haar doen.
Zij was 13 jaar lang steun en toeverlaat van de verstandelijk gehandicapten van “De Wik” waar zij, onder andere, samen met een collega de kinderen toneel leerde spelen.
MariaGoossens

2004 Cor Burgmans-Verhoeven, Deurne-Koolhof

Sinds half jaren 70 verricht Cor vrijwilligerswerk voor de “Rolstoelmeerdaagse”, het “Rode Kruis”, en de kapeldienst van “De Nieuwenhof”.
Ruim 20 jaar was ze bestuurslid van de “VOGG  “(Vereniging van Ouders van Verstandelijk Gehandicapten) en was ze mede initiatiefneemster van het Eetcafé voor verstandelijk gehandicapten in “De Wik”.
Cor Burgmans

2005 Marianne van den Einden, Deurne-Houtenhoek

Marianne doet al vele jaren vrijwilligerswerk, onder andere begeleidt ze zieken en gehandicapten bij het “Rode Kruis” en rijdt rolstoelers van en naar de kapel in “De Nieuwenhof”.
Zij is lid van de avondwakegroep en gaat voor in vieringen. Is lid van de bloemengroep van kerk en kapel.
Marianne gaat mee als verzorgster op reizen van zieken naar Lourdes.
Verder was zij 8 jaar peuterspeelzaalleidster in de Walsberg en 5 jaar lid van de pastorale werkgroep. Ook verzorgde zij enkele jaren op zondagmorgen de kinderopvang in het “Aaltje Reddingiushuis”.
Ook ontving zij minder-validen in haar huis voor afleiding en ontspanning.
MarianvdEinden
Naar Boven 2006 Henk van Mullekom, Deurne-Koolhof

Henk is op een 9-tal plekken in Deurne actief voor de gemeenschap.
Hij geeft leiding aan mensen met een beperking in de groentetuin “De Lijsterbes” van “De Wik” en elke maandag verzamelt hij groente uit de tuin voor de kookles in “De Wik”.
Hij voorziet de buitenhuizen van “De Smalle Haven” van voedselpakketten.
Verder brengt hij mensen met een beperking in een busje naar Helmond voor voetbaltraining en volksdansen.
Henk was in zijn geboortedorp Helenaveen mede-oprichter van ”Fanfare Wilona”, was hier 10 jaar bestuurslid en bespeelde er 22 jaar de bugel.
Op het woonerf, waar hij woonachtig is, verzorgt hij de gemeentelijke plantenbak en oogst daarbij veel lof van de buurtbewoners.
HenkvanMullekom

2007 Wim Verhoeven, Deurne-St. Jozefparochie

Wim wil jong en oud natuurbewust maken, schreven de voorzitter van de vogelwerkgroep “De Kulert” en de secretaris van speeltuin “De Speuldries”.
Hij was voorzitter van het “IVN” en fungeert als natuurgids tijdens hun wandelingen. Voor de vogelwerkgroep maakte hij, voor kinderen, honderden bouwpakketjes van vogelhuisjes en hij werkt mee aan de jaarlijkse vogeltellingen en in het bijzonder aan het bijhouden van de Deurnese roekenstand.
Op zaterdag is Wim de spil van de 12-koppige onderhoudsploeg van “De SpeulDries”.
Verder mag de buurtvereniging “Het Centrum” altijd op hem rekenen en houdt Wim alles schoon en sneeuwvrij rondom de bejaardenwoningen in de St. Jozefparochie
WimVerhoeven

2008 Mariet van de Laak–Leenders, Deurne-Walsberg

Mariet was 15 jaar de drijvende kracht van de 2-jaarlijkse Dorpsmanifestatie, en was ook van de partij bij het jaarlijkse schoolkamp.
Zij is ook actief bij de Carnaval voor de Walsbergse schooljeugd.
Mariet is bloeddonor en gaat voor diverse instellingen rond met de collectebus.
MarietvdLaak
Naar Boven 2009 Nelleke van Gog, Deurne-St. Jozefparochie

Nelleke is waarschijnlijk de langst actieve mantelzorgster van Deurne.
Zij verzorgde haar beide ouders tot aan hun dood.
Zij trok de kar in het oude en het nieuwe Bejaardenhuis.
Verder kon het Walsbergse ziekentridium en het “Rode Kruis” altijd een beroep op haar doen.
Ook was Nelleke lid van het Avondwakekoor.
NellekevanGog

2010 Wiel Beurskens, Neerkant

Wiel maakte bij KBO-Neerkant de maximale termijn van Penningmeester vol.
Hij was mede-oprichter van de jeu de boulesclub “De Most”,waarvan hij ook penningmeester is.
Wiel verzorgt hand- en spandiensten voor het gemeenschapshuis “De Moost”.
WielBeurskens

2011 Truus Louwers-van Leeuwen, Helenaveen

Truus was actief in de streekproductenwinkel “De Peelbascule”.
Als bestuurslid van de KBO was zij betrokken bij o.a. de kienavond, het Eetpunt en de Kerstviering en Kerstmarkt.
Verder helpt ze donderdag ’s avonds bij de broodmaaltijdverzorging in de Nieuwenhof in Deurne.
Truus maakt ook deel uit van de groep lectoren in de kerk.
TruusLouwers
Naar Boven 2012 Gerrit Coopmans, Deurne-Centrum

De 82-jarige Gerrit collecteert al jarenlang voor Beatrixfonds, hartstichting, nierstichting, kankerfonds, astmafonds, MS-fonds, Alzheimerstichting, maag- darm- en leverstichting en Vastenactie. En niet te vergeten voor gehandicapten en zorgenkind. Hij zet zich in voor de Oranjevereniging, het kerkbestuur en de scoutingvereniging.
Met bewoners van het Rijtven, stichting ORO, maakt hij regelmatig een wandelingetje. Als kerkwacht in de St. Willibrorduskerk  geeft hij uitleg aan de bezoekers over de bezienswaardigheden van de kerk. Als je hem tegenkomt op zijn ochtendwandeling, dan zie je hem met een plastic zak. Hij verzamelt de blikjes en andere rommel die andere hebben laten slingeren.
GerritKoopmans

2013 Piet Hack, Liessel

Als jongvolwassenen is hij een aantal jaren actief geweest als trainer en begeleider van juniorenelftallen van voetbalvereniging SJVV.
In Deurne heeft hij meegewerkt aan de oprichting van buurt vereniging Den Ekker (Roothaertstraat e.o.), en is er 18 jaar voorzitter geweest.
Ook was hij medeoprichter en bestuurslid van de Belangenvereniging Gehandicapten Peelland.
Sinds hij in Liessel woont (2000) fungeert hij als “beroeps”vrijwilliger".
Bij Dweilorkest Kiekonsus is hij niet weg te denken. Niet alleen als muzikant (trompet) maar ook als bestuurslid (10 jaar, waarvan 6 jaar voorzitter) is hij erg actief.
Als bestuurslid van de KBO is hij contactpersoon en (mede)organisator van allerlei commissies en activiteiten, zoals de wekelijkse biljartmiddagen, de jaarlijkse fietstocht, de maandelijkse kienavonden, adviseur op de
computermiddagen en fotograaf bij diverse activiteiten.
Daarnaast is hij 8 jaar voorzitter geweest, van de wijnclub Bacchus. Zelf wijn maken is nog steeds één van zijn hobby’s.
Ook bij het Liesselse vokstuinencomplex fungeert Pietje (zoals hij in Liessel genoemd wordt) als vraagbaak en organisator.
En natuurlijk weet men in een dorp zo’n duizendpoot voor allerlei projecten en evenementen wel te vinden en in te zetten.
PietHack
Naar Boven 2014 Marian Bronstein, Deurne-Zeilberg

Marian is Meijelse van geboorte, maar woont sinds haar huwelijk met Berty Bronstein, al 30 jaar in Zeilberg. Zij hebben 4 dochters, waarvan er 2 een beperking hebben.
Door de handicaps van hun dochters kwam Marian in contact met ANGO Peelland, de voorloper van BVG (BelangenVereniging Gehandicapten) Peelland, waar zij hulp zocht voor hun problemen.
Eenmaal vertrouwd met de werkwijze is ze zich gaan inzetten om de opgedane kennis en ervaring in dienst te stellen voor anderen. Intussen is zij voorzitter van de BVG Peelland.
Het  kwartaalblad “De Vuist” van deze vereniging wil voorlichting geven aan de leden, maar zeker ook aan de overige bevolking om meer begrip te kweken voor deze groep. Marian maakt daarom ook deel uit van de redactie van dit blad.
Vanuit haar betrokkenheid met mensen met een handicap heeft zij ook geruime tijd gewerkt als schuldhulpmaatje om voor veel mensen een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van hun financiële problemen.
In het verleden is Marian actief geweest als speelster in het damesvoetbal bij ZSV, waar zij ook de trainingen van een groep meisjes verzorgde.
In die tijd was zij ook mede-oprichtster van het Clubblad “Het Zètesvééjerke”. Voor haar verdiensten in de Zeilberg is zij in 2013 gekozen tot “Pottenbakker van het jaar”.
Omdat Marian het belangrijk vindt dat er in de samenleving aandacht wordt geschonken aan de positie en problemen van mensen met een beperking timmert zij voortdurend aan de weg.
Vanaf het begin is zij – in de redactie van “Thuis in Deurne” - actief geweest bij Radio Deurne (Deurnese Media Groep) en ook zoekt zij via de politiek (PGA / Groen Links) wegen om aan de problematiek van de gehandicapten meer bekendheid te geven en oplossingen te vinden.
Een leuke bijkomstigheid is – nu zij de Gouden Helmspeld heeft gekregen – dat Driek Slaats, een broer van haar opa, erbij aanwezig was toen de Gouden Helm in de Peel is gevonden.
Marian_Bronstein
Naar Boven 2015 Piet Driessen, Deurne-Koolhof


Piet is 57 jaar geleden geboren in Vlierden. Is getrouwd met Hanneke Kuijpers uit Walsberg, samen hebben ze 3 dochters en wonen sinds 26 jaar in Deurne.
Piet heeft 31 jaar gewerkt in Asten als leraar met veel begeleiding van stages.
Hij heeft al jarenlang vrijwilligerswerk verricht voor verschillende verenigingen en organisaties. In het verleden in  Vlierden was hij jeugdleider en trainer bij SPV, kampassistent bij de scouting, ruim 15 jaar zat hij in het bestuur van carnavalsvereniging De Dors(t)vlegels.
Nog steeds blijft hij in Vlierden actief want nu nog verzorgt hij het Gedichtenpad Pastorietuin en het kruisbeeld. In Deurne trekt hij mede de kar bij "De Ossenbeemd" daar verzorgt hij als natuurgids excursies voor scholieren, is hij zeer actief  bij de werkgroep educatie en tuinman.
Bij Stichting Oro, het Rijtven, is hij al 20 jaar bezoekouder ook daar is hij een veelzijdig man, zo speelt hij gitaar bij de groep als er iets te vieren is, versiert de Biekörf en de Hommel bij jaarfeesten, assisteert bij H. Missen o.a. Kerst- Inn en moeder en kind groep.
Muziek maken en gezelligheid hoort bij Piet, hij vind het geweldig hoe dementerenden en ouderen met hem meezingen en deinen in St. Jozef bij kleinschalig wonen, verzorging Williebrordhaege, De Nieuwenhof en bij KBO Vlierden.
Ook op de Deurne- avond, na de uitreiking van de Gouden Helm speld, nam hij spontaan de gitaar ter hand en speelde de sterren van de hemel, samen met Tonny Wijnands.
Al deze activiteiten zijn nog maar een tipje van al het vrijwilligerswerk hij allemaal doet, er is nog meer…..Groei en bloei, nestkastjes schonen, collectant Brandwondenstichting, mantelzorger, natuurbeschermer enz. enz.

PietDriessen
Naar Boven 2016 Noud Kuijpers, Liessel

Noud is 67 jaar, geboren in Zeilberg en  getrouwd met Thea van Lier uit Liessel,  samen hebben ze twee kinderen en vijf kleinkinderen.  Na de kerkdorpen Zeilberg en Bakel hebben ze in Liessel hun vaste stek gevonden.
Noud heeft bijna 40 jaar gewerkt bij Inalfa  in Venray en België.  Na zijn gedwongen ontslag kon Noud moeilijk terug keren in het arbeidsproces en ging intensiever  vrijwilligerswerk doen.
Door zijn dienstverlenende instelling, groot verantwoordelijksgevoel, betrokkenheid, en gedrevenheid is hij een echte rots in de branding voor velen. Noud is een echt verenigingsmens , diverse bestuursfuncties in o.a. Buurtverenigingen in Zeilberg, Bakel, en Liessel,  bij de Soos/ instuif en Zonnebloem sieren zijn cv. Hij was groepsleider bij de 4-daagse van basisscholen en fietscontroleur bij schoolverlaters.
Vooral in de fietssport is hij heel actief en zit al 30 jaar in het wielercomité waar hij voorzitter is. 10 Jaar zet hij de diverse afstanden uit die gefietst moeten worden o.a. de Deurne/ Deurne route werd door Noud uitgepijld, en de A.T.B. toertochten,  drie keer per jaar, behoort tot de vaste organisatie .
Carnavalsvereniging “De Kei”,  samen met jongerensoos “Den Instuif” in Liessel,  hebben zeker 10 jaar op zijn inzet kunnen bouwen. Het regelen van de verkiezingen van jeugdprinsen en het bouwen van carnavalswagens  waren vaste activiteiten.
Toen zijn moeder in bejaardenhuis “De Nieuwe Erven” kwam wonen heeft hij de taak van mantelzorger op zich genomen. Niet alleen de zorg voor zijn moeder rustte daar op zijn schouders maar ook alle voorkomende klusjes werden door hem opgeknapt, voor alle bewoners. Na het overlijden van zijn moeder  is hij daar vrijwilliger gebleven, Nieuwe Erven heet nu ’ Wellenshof ’.  Voor de ouderen assisteert hij bij het kaarten, kienen en is nauw betrokken bij het schilderclubje van de plaatselijke KBO.
De gemeenschap van Liessel kent Noud door zijn vrijwilligerswerk voor de Willibrordus Kerk  Liessel. Daar maakt hij zich verdienstelijk als collectant, acoliet en koster, bestelt de kaarsen voor de Kerk, sorteert de misboekjes per plaats en is het aanspreekpunt voor kosters.
Voor mensen met een lichamelijke beperking  combineert hij een bestuursfunctie en activiteitenbegeleider, onder de vlag van De Zonnebloem afdeling Deurne.
Al deze activiteiten zijn nog maar een tipje van al het vrijwilligerswerk dat Noud zoal doet. Er is nog meer…  Te veel om op te noemen, een man altijd op de achtergrond met een geweldige actieve motivatie voor ieder die hulp kan gebruiken , zeker voor de hele gemeenschap van Liessel.

NoudKuijpers
Naar Boven 2017 Betsie Jagers–Kuijpers


Stichting Vriendenkring Ons Deurne heeft woensdag 1 november tijdens de Ons Deurneavond in zalen van Bussel de negentiende Gouden Helmspeld uitgereikt . De avond werd druk bezocht en het orkest “ Un Bietje Brabants” zorgde voor gezellige muziek uit de jaren 60-70.
De 80 jarige mevrouw  Betsie Jagers- Kuijpers kreeg de speld opgespeld door voorzitter Jos Braam van Vriendenkring Ons Deurne. De actieve Betsie  werd geboren in Veghel en trouwde in 1958 met Huub Jagers. Huub Jagers was ook een  bekende Deurnenaar. Hij overleed in 2008.
Zij kregen vier kinderen en 11 kleinkinderen. Aan de onderscheiding is door  Rabobank Zuid een geldbedrag verbonden dat besteed mag worden aan een vereniging of instelling binnen de gemeente Deurne. Betsie Jagers- Kuijpers heeft dit bedrag bestemd voor Seniorenkoor 2000.
Al 46 jaar is Betsie lid van de Deurnese Watervrienden. Voor deze vereniging heeft ze vele jaren zwemles gegeven aan kinderen, volwassenen,  groepjes  allochtonen en vluchtelingen en begeleidde mede het aangepast zwemmen voor mensen met een handicap of aandoening.
Ook heeft ze zich vele jaren als bestuurslid en in diverse commissies voor deze vereniging ingezet. Nog altijd is ze iedere woensdagavond in de weer om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking te helpen bij het zwemmen.
Daarnaast heeft ze 30 jaar lang gezorgd dat haar man er piekfijn uitzag tijdens de intocht van Sint Nicolaas en voor de vele huis- en verenigingsbezoeken van Sint en Pieten namens de Watervrienden. Zij verzorgde ook de kostuums en de maaltijden voor hen. Ook de afgelopen 12 jaar zet zij zich nog in voor het team van Sinterklaas Deurne-Asten.
Betsie is samen met haar man één van de oprichters van Seniorenkoor 2000. Na het overlijden van Huub heeft zij de voorzittershamer overgenomen tot op de dag van vandaag. Voor dit koor regelt en organiseert zij de repetities en het St.-Caeciliafeest.
Al vele jaren organiseert Betsie elke maand voor de KBO een kienmiddag voor zo’n 20-30 ouderen uit Deurne in de Molenberg. Al meer dan 20 jaar is zij als vrijwilligsteractief in De Nieuwenhof in Deurne.
BetsieJagers(1)
BetsieJagers(2)

Naar Boven