Logo

"Stichting Vriendenkring Ons Deurne"

GoudenHelm
Ontwerp: Piet Lammers Over Ons Deurne              

Historie
Zie: Erevoorzitter
Welkom bij Ons Deurne
Over Ons Deurne
Leden
Activiteiten voor Leden
Gouden Helmspeld
Dragers Helmspeld
Projecten
Contact
In januari 1998 heeft onderstaande werkgroep, in nauwe samenwerking met “Stichting Deurne Promotion”, het initiatief genomen om vriendenkring
“Ons Deurne” op te richten.
Carianne Heling-Fooij (vice voorzitter Stichting Deurne Promotion)
Anneke Colen-Relou
Martien Keunen
Mies van Ooij
Teun Mutsaers

Het doel is: zorg dragen dat de gemeente Deurne (ook wel de “Parel van de Peel genoemd”) binnen en buiten de grenzen (nog) vaker op positieve wijze in beeld komt. Bovendien wil de werkgroep door, het aantrekken van sponsoren en door het opzetten van acties, financiŽle middelen genereren die deels ten goede komen aan “Stichting Deurne Promotion” en deels aan doelen van vriendenkring “Ons Deurne”.

Het Eindhovensdagblad kopt: “Ons Deurne” wil het wij-gevoel van de inwoners versterken. Zij gaat zich beijveren om de betrokkenheid van de gezamenlijke Kerkdorpen te vergroten.
Gemeentehuis

“Ons Deurne” benoemt Ereleden

Om de werkgroep “Ons Deurne”, onderdeel van “Deurne Promotion”, op een spectaculaire manier onder de aandacht van de Deurnenaren te brengen worden mensen, uit alle kernen van de gemeente, die al heel lang in Deurne wonen en bovendien van respectabele leeftijd zijn tot Erelid benoemd.
Op 12 september 1998 worden in het Zorgcentrum “De Nieuwenhof” door Burgemeester Jan Smeets 10 Ereleden uit alle kerkdorpen geÔnstalleerd:
dhr. P. Munsters, mevr. M. Kanters-van den Broek, mevr. J. Smets-Hoogers, mevr. P. Wilschut-Jansen, mevr. A. Jacobs-Verdeuzeldonk, dhr. W. Bos, mevr. B. van Mullekom-Smeets, dhr. N. van Leeuwen en het echtpaar van de Werf-van Teefelen.


Vanaf deze datum kan iedereen die Deurne een warm hart toedraagt lid worden van vriendenkring “Ons Deurne”. Oud Logo

Mijlpalen in de ledenwerving

100-ste lid: 5 februari 1999.
Gelijktijdig aangemeld: Josť Dobbe en Lťon Verberkt uit St. Jozefparochie.
200-ste lid: 28 oktober 1999. Winny Goorts-van Goch uit Deurne-Centrum.
300-ste lid: 6 april 2001. Carel Knapen en Annie Knapen-Jacobs uit Vlierden.
400-ste lid: 6 juli 2003. Miep van Sambeek-van den Eijnde uit Deurne-Centrum.
500-ste lid: 15 september 2004. Josť Pernod- v.d. Wal uit H. Geest Parochie.


De eerste Gouden Helmspeld

Op 7 december 1999 wordt de allereerste Gouden Helmspeld uitgereikt aan
Wim Peters uit Vlierden.

Naar Boven Vriendenkring “Ons Deurne” wordt Stichting

Op 23 september 2004 wordt de notariŽle akte getekend.

Het toenmalig bestuur:
Teun Mutsaers, voorzitter
Martien Keunen, secretaris
Jos Braam, penningmeester
Theo van Daele, vicevoorzitter
Henny Brinkman-Martens, lid
Martha Keunen-van de Pol, lid
Els Maas-Schmitz, lid
Oud Bestuur

Markt

Het nieuwe logo van “Ons Deurne”

Het logo is gebaseerd op de “Brabantse vlag” en op het ”wapen van Deurne”.

Nieuw Logo
Ontwerp:
Toon Timmers
Naar Boven Doelstelling van Stichting “Vriendenkring Ons Deurne”:

Voor de gemeente Deurne en haar inwoners en haar bezoekers:
Om te bevorderen dat het aangenaam toeven is in de gemeente Deurne *) voor bewoners en voor bezoekers, worden festiviteiten opgezet, ondersteund of mede georganiseerd.
Om de aanblik van Deurne en de kerkdorpen te veraangenamen worden karakteristieke gebouwen verfraaid, krijgen prominente burgers een monument en worden beschadigde beelden gerestaureerd.

Voor de leden van “Ons Deurne”:
Jaarlijks worden activiteiten door “Ons Deurne” georganiseerd om het samenhorigheidsgevoel te stimuleren en om de “Brabantse gezelligheid”
gestalte te geven.
Tevens wordt gepoogd de leden een trots gevoel te geven dat ook zij een bijdrage leveren aan het nog prettiger toeven in Deurne met al zijn wijken en kerkdorpen.


*) Gemeente Deurne (Groot Deurne):
De wijken Deurne-Centrum, St. Jozefparochie, Walsberg, Houtenhoek, Koolhof, den Heiakker en Vlier Noord/Zuid.
De kerkdorpen Helenaveen, Liessel, Neerkant, Vlierden en
Zeilberg.

Naar Boven

TeunMutsearsEreVztr

Teun Mutsaers treed af en wordt Erevoorzitter (oktober 2016).
Tijdens deze drukbezochte Deurnese avond, die werd opgeluisterd door het Vrije Tijds Orkest onder leiding van Theo Lokin en de groep Waaj Faaj onder leiding van Willy Reijnders, was de uitreiking van de gouden Helmspeld de laatste officiŽle handeling van Teun Mutsaers als voorzitter van Ons Deurne.
Na deze avond treedt hij af als bestuurslid en voorzitter van de Vriendenkring. Teun, samen met Martien Keunen, medeoprichter en jarenlang kartrekker van Ons Deurne heeft besloten een aantal taken af te bouwen. In de twintig jaren dat Teun deel uitmaakte van het bestuur is er veel georganiseerd en zijn veel projecten ondersteund met o.a. een financiŽle bijdrage.
Eťn van de projecten waar Teun zijn hart naar uitgaat is de organisatie en verwezenlijking van het beeld van dhr. Hub Van Doorne en zijn echtgenote in het “Parkhof”.
Teun geeft de voorzitters taken door aan Jos Braam.
Het bestuur had graag, de scheidend voorzitter voordragen voor de gouden Helmspeld, maar hij voldoet niet aan de eisen, omdat hij al eerder kerkelijk en koninklijk is onderscheiden.
Daarom heeft het bestuur besloten Teun Mutsaers te benoemen tot erevoorzitter,  en hem de Helmspeld in witgoud aan te bieden als blijk van dank en waardering voor zijn bijna 20-jarige niet-aflatende inzet voor de Vriendenkring Ons Deurne.

Het OD-bestuur
bestaat nu uit:

- Voorzitter: Jos Braam,
 - Penningmeester: Jacky
 van Dinter-Houben,
 - Secretaris: Michel
 Buijtenweg,
 - 2e Secretaris: Rietje
 Aarts-v.d. Heuvel
Naar boven